Vokální oktet OctOpus Vocalis byl založen v roce 2013, většina jeho členů se však zpěvu věnuje společně již od dětských let, kdy se setkali v brněnském dětském sboru Kantiléna. Od té doby spolupracovali na mnoha projektech, ať již v rámci větších hudebních těles, komorních ansámblů či sólových vystoupení. Rozhodnutí zpívat společně v sólově obsazeném ansámblu pramení vedle chuti sdílet s publikem radost z vokální hudby především z možnosti rozšířit svůj repertoár o skladby komorního zaměření, případně experimentovat s kompozicemi, původně určenými pro větší obsazení. Ty v sólovém podání často získávají nový zvukový rozměr.

Rozhodnutí zpívat společně v sólově obsazeném ansámblu pramení vedle chuti sdílet s publikem radost z vokální hudby především z možnosti rozšířit svůj repertoár o skladby komorního zaměření, případně experimentovat s kompozicemi, původně určenými pro větší obsazení. Ty v sólovém podání často získávají nový zvukový rozměr.

Stylově se soubor zaměřuje především na hudbu starších předklasických období a klasický repertoár 20. a 21. století a na hledání zajímavých tematických i hudebních souvislostí mezi těmito historicky vzdálenými póly. Na programu se objevují ale také skladby jiných období, soubor občas opustí rámec artificiální hudby směrem k lidové hudbě, swingu nebo jazzu.

Vedle skladeb a capella, které tvoří základ repertoáru, spolupracuje OctOpus Vocalis pravidelně s instrumentalisty různého stylového zaměření (Jan Čižmář, Plaisirs de Musique, Brno Contemporary Orchestra aj.). V české premiéře soubor provedl cyklus polského skladatele Pawła Łukaszewského Responsoria Tenebrae (Velikonoční festival Brno, 2014), podílel se na světové premiéře skladby Missa Brunensis brněnského autora Mária Buzziho (Brno Contemporary Orchestra, dir. Pavel Šnajdr, 2016) a premiérovém uvedení a natočení duchovních skladeb Zdeňka Krále (CD Missa Brevis, 2019). Na podzim 2021 vystoupil OctOpus Vocalis v rámci MHF Moravský podzim společně se soubory Societas Incognitorum, Ensemble Versus a Illegal consort pod vedením Eduarda Tomaštíka a gregoriánskou scholou Universität für Musik und darstellende Kunst Wien pod vedením Davida Ebena s unikátním programem převážně vícesborových renesančních motet s akustickým využitím prostoru kostela sv. Jakuba v Brně .

Ansámbl sdílí své interpretační zkušenosti na mezinárodních sborových setkáních a účastní se kurzů a workshopů (např. se členy The King Singers, 2015, 2019).